Клуб „Начална компютърна грамотност” - Йорданка Тодорова

Цели: Да се научат учениците да работят с компютър и да използват тези си умения за създаване на презентации.

      о