Клуб „Забавна математика и информатика” – Веска Кръстева

Цели:

1. Да се овладеят уменията за работа с компютърни системи и да се използват възможностите на компютъра за изпълнение на учебни задачи.

2. Чрез практически и логически задачи да се стимулира активното мислене на учениците.