Клуб „Лорелай” – Ивайло Бинев

Лорелай е скала, разположена до най-тясната и най-дълбоката част на река Рейн. Според преданието по тези места живеела русалка, която била колкото красива, толкова и опасна. Нощем тя сядала на скалата, решела дългата си златиста коса и пеела вълшебни песни. Моряците, които минавали край нея, губели разсъдъка си, а корабите им потъвали.

Целта на клуба е запознаване с  немската литература, биографията и произведенията на бележитите немски поети и писатели като Гьоте, Шилер, Хайне, Братя Грим и др.

Ще бъдат изработени презентации, ще се запознаем с най-добрите творби на немската литература и ще подобрим знанията си по немски език.