Клуб „Танци на европейските народи” Ваня Маврова

Броят на децата, посещаващи клуба е 15 – от тях 12 момичета и 3 момчета от 5 и 6 клас. В нашия клуб учениците научават за бита и културата на европейските народи, развиват и усъвършенстват танцовите си качества. Обогатяват знанията си за културата, за фолклора на другите народи и ги реализират със сценични изяви.