Клуб „Математиката в света около нас” – Веска Кръстева

Цели:

1. Чрез решаване на практически и логически задачи учениците да открият истинската същност и приложение на математиката в света около нас.

2. С помощта на ИТ учениците да усъвършенстват и автоматизират уменията за решаване на математически задачи.