Клуб „Занимателна аритметика” – Галина Томова

През настоящата учебна  2013/2014 год. учениците от 2 "Б" клас имаха възможност да се включат според желанията, възможностите и интересите си в Клуб "Занимателна аритметика". Броят на членовете е 12, а съставът е смесен 7 момичета и 5 момчета.

Цели: Повишаване мотивацията и интересът на учениците и задоволяване на потребностите им в природо -математическата област и в работата им с компютри. Усъвършенстване и автоматизиране на уменията им за решаване на  математически задачи с помощта на ИТ. Стимулиране на позитивно отношение и желание за работа с компютър.