Клуб „От българско по българско” - Галина Томова

През настоящата учебна  2013/2014 год. учениците от 2 "Б" клас имаха възможност да се включат според желанията, възможностите и интересите си в Клуб " От българско по-българско". Броят на членовете е 10, а съставът е смесен 7 момичета и 3 момчета.

Цели: Стимулиране и развиване на познавателните способности  на учениците, интересите и наклонностите им и формиране на познавателни, практически и комуникативни умения. Обогатяване на историческите им познания за бита, духовните и материални ценности на българите от миналото  до наши дни, запознаване с името и историята на родния Бургас.