Клуб „Съхрани българското” – Гинка Сотирова

          

          

          

            

          МИНАЛОТО ОЖИВЯВА - Посещение на Етнографски музей

           

                      

           Заключително занятие - р. РОПОТАМО