Клуб „Здраве” – Галина Лозева

Цели: Систематизиране знанията на учениците за човешкото тяло, запознаване с  връзките на здравословното хранене и природосъобразният начин на живот.

                    
 

       Първа представителна изява: Вход за микроби - забранен!

         

       Втора представителна изява: Смехът е здраве