Клуб „Ценности и човеколюбие”– Диана Чанева

              За трета учебна година в училище работи клуб „ Еврика” - направление: „ Ценности и човеколюбие ”. Съставът включва  ученици от пети, шести и седми клас. В клуба се осъществява приемственост.

       Програмата е съобразена и с предложения на теми, предпочитани от учениците, участници в клуба.

     Нашите цели са да обогатяваме историческите си познанията и се запознаем с ценности на древни цивилизации, някои от които залягат в основата на съвременната цивилизация. Да проследим развитието на ценности и появата на хуманни идеи в Европа през епохата на Средновековието. Стремим се да откроим духовни и материални ценности на българите, довели до обогатяване на европейската цивилизация. Специално внимание в програмата е отделено на темата: „ Моят роден Бургас " –  емблематичност на  „ Най – добрия град за живеене”.

 

           

        

 

 

                    

                                              Уважаеми ученици,

 с две представителни изяви приключи третата учебна година от дейността на клуб „ Еврика” към направление: „ Ценности и човеколюбие''.      

                      Със средства на нашия клуб се закупиха много карти по История и цивилизация, които вече се използват в учебните часове.

                      Клубът ще продължи своята дейност и през следващата учебна година. Ако проявявате интерес към историческата и археологическа науки, към родния град и род, моля заповядайте при нас! Очакваме ви!

                      Изказваме специална благодарност на всички родители, които участваха в нашата дейност с отзивчивост  и интерес!

                      Диана Чанева – ръководител на клуба ви благодари, скъпи деца – участници в тригодишната му дейност, за интереса към историята; за отговорността, с която подхождахте към поставените задачи; за намереното време в динамичната ви ангажирана програма!

 

                      Бъдете здрави и нека започналото лято бъде незабравимо за вас!