”Светът на приказките”- Гергана Гинева

Цели на проекта:

1.     Да се създаде и развие интерес у учениците към световното приказно наследство.

2.     Да придобият знания за особеностите на приказката, видовете приказки според съдържанието и според начина на създаване.

3.     Да се създадат нагласи и да се повиши мотивацията за самостоятелно четене на литературни произведения.

4.     Да се затвърдят практически действия за работа с художествен текст, съставяне на текст с различна творческа задача.

5.     Да се усъвършенства четивната техника на учениците.

6.     Да се разкрият и развият интерпретаторските заложби на децата.