Клуб ”Компютърна графика” – Камелия Янчева

 

Цели:

 

1.     Да се изградят първоначални представи за основните приложения на съвременните компютърни системи.

2.     Да се овладеят практически умения за работа с графична, текстова и звукова информация и тяхното комбиниране.

3.     Да се познават и спазват основните здравни и етични правила при работа в компютърен кабинет.

4.     Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютър.