Клуб „Математика с компютър” – Иванка Петкова

 

Цели: Да се създаде интерес и мотивация за изучаването на математиката. Да се развиe логическото мислене, да се усъвършенства бързото и вярно смятане и да се автоматизират изучаваните аритметични действия c числата до 20.